JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Poslovna jedinica distribucije Travnik
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Poslovna jedinica distribucije Travnik
Broj pregleda
1895
Adresa
ŠUMEĆE 182/A
Opština
Travnik
Telefon
030/519-011
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
43
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: