"BH Telecom" d.d. Sarajevo – Direkcija Travnik – Telecom centar Travnik
"BH Telecom" d.d. Sarajevo – Direkcija Travnik – Telecom centar Travnik
Broj pregleda
103
Adresa
ŽITARNICA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-541-601
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: