"GRAĐEVINAR" društvo s ograničenom odgovornošću, Novi Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Novi Travnik
"GRAĐEVINAR" društvo s ograničenom odgovornošću, Novi Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Novi Travnik
Broj pregleda
112
Adresa
Stojkovići bb
Opština
Novi Travnik
Telefon
030 795-132
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: