"E.R. DERVIĆ" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Turbe-Travnik, Poslovna jedinica broj 3
"E.R. DERVIĆ" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Turbe-Travnik, Poslovna jedinica broj 3
Broj pregleda
156
Adresa
Bosanska 72-B
Opština
Travnik
Telefon
061-143-776
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
31
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: