Ukupan broj firmi: 125725

SSŠPDP BiH-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne"d.o.o. Donji Vakuf "ŠUMARIJA" TRAVNIK

SSŠPDP BiH-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne"d.o.o. Donji Vakuf "ŠUMARIJA" TRAVNIK


Firma SSŠPDP BiH-Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "Srednjo-bosanske šume/Šume Središnje Bosne"d.o.o. Donji Vakuf "ŠUMARIJA" TRAVNIK je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

ŠUMARIJA BB, Travnik

Broj telefona

030-511-822

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije