Ukupan broj firmi: 125725

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Turbe" Travnik

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Turbe" Travnik


Firma Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Turbe" Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

ALEJA 33, Travnik

Broj telefona

030-535-050

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije