Sindikat komunalne privrede u FBiH-Kantonalni odbor Srednjobosanskog Kantona
Sindikat komunalne privrede u FBiH-Kantonalni odbor Srednjobosanskog Kantona
Broj pregleda
174
Adresa
KALIBUNAR 3-A
Opština
Travnik
Telefon
030/511-122
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: