Ukupan broj firmi: 125725

"IMOVINA & PYRAMID TRAVEL", d.o.o. Ilijaš

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "IMOVINA & PYRAMID TRAVEL", d.o.o. Ilijaš


Firma "IMOVINA & PYRAMID TRAVEL", d.o.o. Ilijaš je osnovana 18.09.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-25852 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

LJEŠEVO 1, Ilijaš

Broj telefona

033-428-975

ID broj 4201167650007
PDV broj
Matični broj 1-25852
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 18.09.2006