Ukupan broj firmi: 125725

.B.H.& GROUP d.d. Sarajevo

Central Broker Haus group berzno posrednička kuća d.d. Sarajevo.


Firma .B.H.& GROUP d.d. Sarajevo je osnovana 20.03.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-22951 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

MIS IBRINA 5, Sarajevo Centar

Broj telefona

219-315

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-22951
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 20.03.2001