Mikrokreditno društvo "MIKROFIN" d.o.o. Banja Luka – TERENSKI URED TRAVNIK
Mikrokreditno društvo "MIKROFIN" d.o.o. Banja Luka – TERENSKI URED TRAVNIK
Broj pregleda
224
Adresa
ERIKA BRANDESA BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: