Ukupan broj firmi: 125724

"A. & J. CORPORATION" d.o.o. Vogošća

"A. & J. CORPORATION" Društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu, posredništvo, ugostiteljske, prevozničke i druge usluge i vozačke škole, d.o.o. Vogošća


Firma "A. & J. CORPORATION" d.o.o. Vogošća je osnovana 25.07.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-19249 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ostalih goveda i bivola.

Adresa

BARICE 12, Vogošća

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4200628430008
PDV broj
Matični broj 1-19249
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 25.07.1997