Ukupan broj firmi: 125724

ZON "Kooperant" sa p.o. Trnovo

Zadruga opšte namjene "Kooperant" sa potpunom odgovornošću Trnovo


Firma ZON "Kooperant" sa p.o. Trnovo je osnovana 26.02.2010 godine na osnovu rješenja broj 65-05-0001-10 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća.

Adresa

HUSREMOVAC-DEJČIĆI BB, TRNOVO, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4201533850006
PDV broj
Matični broj 65-05-0001-10
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.02.2010