Ukupan broj firmi: 125724

"EKO-PLANET" d.o.o. Sarajevo

"EKO-PLANET" Društvo za proizvodnju, usluge, posredovanje i marketing d.o.o. Sarajevo


Firma "EKO-PLANET" d.o.o. Sarajevo je osnovana 23.08.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-25817 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti putničkih agencija.

Adresa

BABIN DO BB – BJELAŠNICA, TRNOVO,, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4201236300005
PDV broj
Matični broj 1-25817
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.08.2006