"IRES" d.o.o. Sarajevo, Prodavnica broj 4. Travnik
"IRES" d.o.o. Sarajevo, Prodavnica broj 4. Travnik
Broj pregleda
111
Adresa
UGAO BOSANSKE I LUKAČKE ULICE BB
Opština
Travnik
Telefon
061 149-440
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: