Javna usanova "Apoteka/Ljekarna" Travnik, Ogranak JU "Apoteka/Ljekarna" Nova Bila br.3
Javna usanova "Apoteka/Ljekarna" Travnik, Ogranak JU "Apoteka/Ljekarna" Nova Bila br.3
Broj pregleda
158
Adresa
Nova Bila, Poslovni objekat “Dani” bb
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije