Ukupan broj firmi: 125725

" Nemos " d.o.o. Sarajevo

" Nemos " društvo sa ograničenom odgovornošću


Firma " Nemos " d.o.o. Sarajevo je osnovana 01.09.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-25288 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Agencije za poslovanje nekretninama.

Adresa

OBALA KULINA BANA 15, Sarajevo Centar

Broj telefona

061-842-626

ID broj 4201074480004
PDV broj
Matični broj 1-25288
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 01.09.2005