Ukupan broj firmi: 125724

"ADI-AD" d.o.o. Vogošća

"ADI-AD" Društvo za proizvodnju, promet roba i vršenje usluga d.o.o. Vogošća


Firma "ADI-AD" d.o.o. Vogošća je osnovana 27.07.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-21972 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje.

Adresa

KRIVOGLAVCI I 6, Vogošća

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4200298540006
PDV broj
Matični broj 1-21972
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 27.07.1999