"LAŠVA KOMERC" D.O.O. NOVA BILA, POSLOVNA JEDINICA GRAĐEVINSKA OPERATIVA NOVA BILA
"LAŠVA KOMERC" D.O.O. NOVA BILA, POSLOVNA JEDINICA GRAĐEVINSKA OPERATIVA NOVA BILA
Broj pregleda
113
Adresa
NOVA BILA BB
Opština
Travnik
Telefon
030 707-481
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: