KŠC "P.BARBARIĆ"-OSNOVNA ŠKOLA, TRAVNIK
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR "PETAR BARBARIĆ" – OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK
Broj pregleda
162
Adresa
ŠKOLSKA 1
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-144
Email
Web
Broj uposlenika
49
Datum registracije
11.02.1999PROD:

DEV:

RAN: