JP RV "PLAVA VODA" d.o.o. Travnik
Javno preduzeće/poduzeće Regionalni vodovod "PLAVA VODA" društvo sa ograničenom odgovornosti Travnik
Broj pregleda
228
Adresa
ZENJAK B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236481050004
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-reg-09-00
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
31.07.2009PROD:

DEV:

RAN: