Ukupan broj firmi: 125725

"TRAVNIK-TRANS" d.o.o. Travnik

Društvo za prevoz i usluge "TRAVNIK-TRANS" d.o.o. Travnik


Firma "TRAVNIK-TRANS" d.o.o. Travnik je osnovana 09.10.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1512 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika.

Adresa

BOSANSKA B.B., Travnik

Broj telefona

030/511-918

ID broj 4236005100001
PDV broj
Matični broj 1-1512
Web stranica
Broj uposlenika 46
Datum registracije 09.10.1998