"LAHOR" d.o.o. Travnik
"LAHOR" Društvo ograničene odgovornosti Travnik
Broj pregleda
329
Adresa
HADŽI ALI-BEGA HASANPAŠIĆA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-10-00
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
21.10.2010PROD:

DEV:

RAN: