Ukupan broj firmi: 125725

d.o.o."TVORNICA ALATA" Bugojno

"TVORNICA ALATA" d.o.o Bugojno


Firma d.o.o."TVORNICA ALATA" Bugojno je osnovana 26.12.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-2179 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja alata.

Adresa

ARMIJE BIH 171, Bugojno

Broj telefona

030-251208

ID broj 4236055890003
PDV broj
Matični broj 1-2179
Web stranica
Broj uposlenika 33
Datum registracije 26.12.1997