"MELIS" D.O.O TURBE-TRAVNIK
PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "MELIS" Travnik,Turbe,d.o.o
Broj pregleda
136
Adresa
TURBE,BOSANSKA 39
Opština
Travnik
Telefon
030-530-053
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3451
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
31.05.1996PROD:

DEV:

RAN: