"LAMPEX" d.o.o. Travnik
PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠ. SA OGRAN. ODGOVOR. "LAMPEX" TRAVNIK
Broj pregleda
313
Adresa
Karaula-Ćosići 26a
Opština
Travnik
Telefon
030-535769
Fax
ID broj
4236041910001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2515
Email
Web
Broj uposlenika
16
Datum registracije
27.12.1996PROD:

DEV:

RAN: