Ukupan broj firmi: 125725

"GRAC" D.O.O NOVI TRAVNIK

PROIZVODNO,PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "GRAC" Novi Travnik d.o.o


Firma "GRAC" D.O.O NOVI TRAVNIK je osnovana 19.08.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-1772 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

Reput bb, Novi Travnik

Broj telefona

061-182-944

ID broj 4236028810006
PDV broj
Matični broj 1-1772
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 19.08.1997