Ukupan broj firmi: 125725

JAVNA USTANOVA APOTEKA BUGOJNO

JAVNA USTANOVA APOTEKA BUGOJNO


Firma JAVNA USTANOVA APOTEKA BUGOJNO je osnovana 01.07.2003 godine na osnovu rješenja broj 2-178 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Apoteke.

Adresa

AMBASADORA WAGNERA 10, Bugojno

Broj telefona

252026

ID broj 4236262250006
PDV broj
Matični broj 2-178
Web stranica
Broj uposlenika 11
Datum registracije 01.07.2003