Ukupan broj firmi: 125724

SD "N.Halilović"

Srodna djelatnost "N.Halilović" vl. Halilović Nura, Trnovo


Firma SD "N.Halilović" je osnovana 27.06.2011 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-245 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja).

Adresa

GODINJA BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-245
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.06.2011