Ukupan broj firmi: 125725

IPP "FARMA RIBARIĆI" ILIJAŠ

Individualni poljoprivredni proizvođač "FARMA RIBARIĆI", vl. Haskić Alma, Ilijaš


Firma IPP "FARMA RIBARIĆI" ILIJAŠ je osnovana 22.12.2004 godine na osnovu rješenja broj 05-24-4557/04 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

RIBARIĆI BB, Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-24-4557/04
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 22.12.2004