"ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA" TRAVNIK
Javna ustanova "ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA" Travnik, potpuna odgovornost
Broj pregleda
132
Adresa
MOSTARSKA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
030/518-015
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-75
Email
Web
Broj uposlenika
33
Datum registracije
28.10.1994PROD:

DEV:

RAN: