Ukupan broj firmi: 125725

ZZ "EKO VLAŠIĆ"

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "EKO VLAŠIĆ" TRAVNIK


Firma ZZ "EKO VLAŠIĆ" je osnovana 04.09.2003 godine na osnovu rješenja broj 3-141 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pakovanja.

Adresa

Mudrike bb, Travnik

Broj telefona

061/286-006

ID broj 4236275580005
PDV broj
Matični broj 3-141
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 04.09.2003