"BUDINO-KOMERC d.o.o. TRAVNIK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "BUDINO-KOMERC" D.O.O. TRAVNIK
Broj pregleda
102
Adresa
TURBE,BAZEN 1
Opština
Travnik
Telefon
030 617-540, 061 198-387
Fax
ID broj
4236036320000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1730
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
12.07.1996PROD:

DEV:

RAN: