"VETAGRO" d.o.o. Travnik
Proizvodno-prometno i uslužno društvo "VETAGRO" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
398
Adresa
Guvna, Dolac na Lašvi b.b.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236010280000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1651
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
30.12.1996PROD:

DEV:

RAN: