"GRAĐEVINAR" d.o.o. Novi Travnik
"GRAĐEVINAR", društvo s ograničenom odgovornošću, Novi Travnik
Broj pregleda
149
Adresa
KRALJA TVRTKA 42
Opština
Novi Travnik
Telefon
030 795-132
Fax
ID broj
4236035600009
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-202
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.08.1994PROD:

DEV:

RAN: