Ukupan broj firmi: 125725

"HALILOVIĆ" d.o.o. Sarajevo, Ilijaš

"HALILOVIĆ" društvo za građevinarstvo, transport i trgovinu d.o.o. Sarajevo, Ilijaš


Firma "HALILOVIĆ" d.o.o. Sarajevo, Ilijaš je osnovana 03.10.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-4963 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

126.BRIGADE 78, Ilijaš

Broj telefona

033-400-273

ID broj 4200473210006
PDV broj
Matični broj 1-4963
Web stranica
Broj uposlenika 16
Datum registracije 03.10.1996