Ukupan broj firmi: 125725

"Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo"


Firma — je osnovana 06.07.2012 godine na osnovu rješenja broj 65-05-0046-12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

ul. Bolnička 4a (pri sjedištu Stomatološkog fakulteta) ., Sarajevo Centar
ID broj
PDV broj
Matični broj 65-05-0046-12
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.07.2012