Ukupan broj firmi: 125725

"Esdem" d.o.o. Sarajevo

"Esdem" Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo


Firma "Esdem" d.o.o. Sarajevo je osnovana 04.06.2008 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0316-08 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo.

Adresa

DONJI MALEŠIĆI 24, Ilijaš

Broj telefona

033-204-362

ID broj 4201352800007
PDV broj
Matični broj 65-01-0316-08
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 04.06.2008