UDRUŽENJE PERADARA I PROIZVOĐAČA STOČNE HRANE SB
UDRUŽENJE PERADARA I PROIZVOĐAČA STOČNE HRANE SBK/KSB TRAVNIK
Broj pregleda
187
Adresa
KRALJEVICE B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-05-113/2001
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
31.10.2001