Ukupan broj firmi: 125725

""BBM"d.o.o.Sarajevo

"BBM"d.o.o. za građevinarstvo,rudarstvo,unutrašnju i spoljnu trgovinu Sarajevo


Firma ""BBM"d.o.o.Sarajevo je osnovana 22.05.1995 godine na osnovu rješenja broj 1-6739 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradnja mostova i tunela.

Adresa

BRANISLAVA ĐURĐEVA 6, Sarajevo Centar

Broj telefona

200-212

ID broj 4200096910006
PDV broj
Matični broj 1-6739
Web stranica
Broj uposlenika 396
Datum registracije 22.05.1995