Ukupan broj firmi: 125724

SO "HASAN HODŽIĆ" Trnovo

Samostalni obrtnik "HASAN HODŽIĆ" vl.Hodžić Hasan, Trnovo


Firma SO "HASAN HODŽIĆ" Trnovo je osnovana 08.09.2009 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/5 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TUŠILA BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/5 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.09.2009