Ukupan broj firmi: 125724

SD "R. Holjan"

Srodna djelatnost "R. Holjan" vl. Holjan Ramiza, Trnovo


Firma SD "R. Holjan" je osnovana 28.06.2011 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-934 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Mješovita poljoprivredna proizvodnja (biljna i stočna proizvodnja).

Adresa

TUŠILA BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-934
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 28.06.2011