Ukupan broj firmi: 125725

"PIL-COM" ZUBAN BENJAMIN

"PIL-COM", vl. Zuban Benjamin, Ilijaš


Firma "PIL-COM" ZUBAN BENJAMIN je osnovana 09.06.2011 godine na osnovu rješenja broj 04/1-24-576/11 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

MRAKOVO B.B., Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 04/1-24-576/11
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 09.06.2011