Ukupan broj firmi: 125725

IPP "AMINA" MEŠETOVIĆ KEMAL

Individualni poljoprivredni proizvođač "AMINA", vl.Mešetović Kemal, Ilijaš


Firma IPP "AMINA" MEŠETOVIĆ KEMAL je osnovana 27.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 04/1-24-956/12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

MISOČA BB, Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 04/1-24-956/12
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.04.2012