Ukupan broj firmi: 125724

SO "S. RAMIĆ" Trnovo

Samostalni obrtnik "S. RAMIĆ" Vl.RAMIĆ SEHIJA Trnovo


Firma SO "S. RAMIĆ" Trnovo je osnovana 08.04.2008 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

TREBEČAJ BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.04.2008