"PAVLOVIĆ" PEKARA NOVA BILA-TRAVNIK,vl. D.Pavlović
Pekara "PAVLOVIĆ" vlasnik Pavlović Darijo,Nova Bila-Travnik
Broj pregleda
289
Adresa
NOVA BILA 18
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-21-2-2237/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.07.2005PROD:

DEV:

RAN: