"AUTOPRIJEVOZNIK" TURBE-TRAVNIK, vl. E. Šakić
"AUTOPRIJEVOZNIK", vlasnik Šakić Edvin, Turbe – Travnik
Broj pregleda
187
Adresa
TURBE, KARAULSKA CESTA 34
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-2690/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.11.2007PROD:

DEV:

RAN: