Ukupan broj firmi: 125725

"JP BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO – POŠTA 71387 PODLUGOVI

"JP BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO – POŠTA 71387 PODLUGOVI


Firma "JP BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO – POŠTA 71387 PODLUGOVI je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

MOŠEVAČKA 125, Ilijaš

Broj telefona

401-915

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije