Ukupan broj firmi: 125724

"ABASPAHIĆ "COMPANY" d.o.o. Sarajevo – P.J. Proizvodnja pet ambalaže, Vogošća

"ABASPAHIĆ "COMPANY" d.o.o. Sarajevo – P.J. Proizvodnja pet ambalaže, Vogošća


Firma "ABASPAHIĆ "COMPANY" d.o.o. Sarajevo – P.J. Proizvodnja pet ambalaže, Vogošća je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa.

Adresa

BARICE 138, Vogošća

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije