S.O.R. "TEMP"
Samostalna obrtnička djelatnost za tehničko-elektro-mjerenje i projekat "TEMP" Travnik, vl. Željko Marelja
Broj pregleda
130
Adresa
PIROTA BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
217-97
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
07.02.1997PROD:

DEV:

RAN: