Ukupan broj firmi: 125725

Registar firmih u BiH

Ukupno pronađeno: 1072 za pojam:

J.P." VETERINARSKA STANICA " – PRODAVNICA BR.1
511.SLAVNE BBR. BB , Bosanska Krupa

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

J.P." VETERINARSKA STANICA " – PRODAVNICA BR.2
OTOČKIH HEROJA BB , Bosanska Krupa

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

J.U. " PRVA OSNOVNA ŠKOLA " – PODRUČNA ŠKOLA ARAPUŠA
ARAPUŠA BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U. " PRVA OSNOVNA ŠKOLA " – PODRUČNA ŠKOLA PIŠTALINE
PIŠTALINE BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U. " PRVA OSNOVNA ŠKOLA " – PODRUČNA ŠKOLA VELIKI RADIĆ
VELIKI RADIĆ BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U. " PRVA OSNOVNA ŠKOLA " – PODRUČNA ŠKOLA ZALIN
ZALIN BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U. "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Bosanska Krupa – PODRUČNA ŠKOLA OSTRUŽNICA
OSTROŽNICA BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U. "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" Bosanska Krupa – PODRUČNA ŠKOLA VELIKI BADIĆ
VELIKI BADIĆ BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U.O.Š. " JEZERSKI " – PODRUČNA ŠKOLA MAHMIĆ SELO
MAHMIĆ SELO BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

J.U.O.Š. " OTOKA " – PODRUČNA ŠKOLA LJUSINA
LJUSINA BB , Bosanska Krupa

Osnovno obrazovanje

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Kabinet Općinskog načelnika , Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za finansije, budžet i računovodstvo Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za geodetsko katastarske i imovinsko-pravne poslove Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za podršku i razvoj uprave Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za razvoj poduzetništvo i obrt Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA – Služba za stambeno komunalne poslove i infrastrukturu Bosanska Krupa
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINSKI NAČELNIK
TRG AVDE ĆUKA BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JEZERSKI MZ – BOSANSKA KRUPA
JEZERSKI BB , Bosanska Krupa

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, Poslovna jedinica distribucije Bosanska Krupa
PATRIOTSKE LIGE BB , Bosanska Krupa

Detalji

Pretraga po ključnoj riječi